Voor nu is voor de aansluiting op de routeringsdienst TVS 'alleen' een DigiD-assessment nodig. Als er straks ook andere inlogmethodes worden ontsloten, komen er dan aanvullende audits?

Het ligt in de lijn van de verwachting dat ook in de toekomst maximaal één audit nodig is. De Wet digitale overheid zal hier uitsluitsel over moeten geven.