Moet je jaarlijks de auditrapportage opvragen bij jouw LMA?

Nee. Echter, volgens punt 1.5 van de 'Verplichtingen tussen Leverancier (LMA) en aansluithouder (AMA)' dient deze eerste zich jaarlijks schriftelijk aan de aansluithouder te verantwoorden over onder andere de naleving van gerelateerde maatregelen. Dit kan door het beschikbaar stellen van (de managementsamenvatting van) het auditrapport.