Kunnen wij als zorgaanbieder straks zien wie heeft ingelogd? De patiënt zelf of een gemachtigde (en in dat laatste geval: welke gemachtigde)?

De informatie die een behandelaar of de zorginstelling kan zien is afhankelijk van hoe dit is ingebouwd door de ICT-leverancier. Het is verstandig hierover met hen in gesprek te gaan als daar specifieke wensen in zijn.