Is er een overzicht beschikbaar welke leveranciers zijn aangesloten op de routeringsdienst TVS?

We laten het aan leveranciers zelf over om hiermee naar buiten te treden. We raden u aan contact op te nemen met uw leverancier en hier navraag te doen of zij voornemens zijn aan te sluiten op de routeringsdienst TVS en zo ja, wanneer. Dat is tevens een moment om afspraken met elkaar te maken over dit traject.