Is er een format voor de vereiste contractafspraken tussen leveranciers en de afnemers (zorgaanbieders)?

Nee, de punten die genoemd worden in het document DigiD meervoudige aansluiting verplichtingen LMA en AMA (4 pagina's) kan de leverancier opnemen in het contract met de zorgaanbieder, bijvoorbeeld in een bijlage.