Ik ben zorgaanbieder maar maak voor de digitale dienstverlening gebruik van een ICT-leverancier. Wie is nu verantwoordelijk voor het doen van de aanpassingen?

Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig beschikken over de juiste erkende inlogmiddelen, zoals DigiD. Dat kan bijvoorbeeld door een aansluiting op de routeringsdienst TVS aan te vragen. De ICT-leverancier kan hierin ondersteunen door zorgaanbieders te begeleiden bij bijvoorbeeld het aanschaffen van de benodigde digitale certificaten, het doen van de benodigde technische aanpassingen en het indienen van de feitelijke aanvraag voor de aansluiting. Zorgaanbieders en leveranciers zijn vrij om deze samenwerking naar eigen inzicht vorm te geven.