Hoe zijn de standpunten van de verschillende medici en/of belangenorganisaties verwerkt in de handreiking publieke machtigingsvoorziening?

De specifieke standpunten verschillen per persoon en per specialisme. De handreiking bevat de aanbevelingen waar de gehele expertgroep zich in kon vinden, inclusief de onderbouwing daarvan.