Hoe verhoudt TVS zich t.o.v. private inlogmiddelen?

Achter de TVS komen alle door de overheid erkende inlogmiddelen beschikbaar.
Als de Wet digitale overheid is bekrachtigd, wordt het ook mogelijk dat private inlogmiddelen worden erkend. In dat geval komen zij ook beschikbaar via TVS. Omdat private inlogmiddelen op dit moment nog niet zijn erkend, kunnen ze niet via de TVS beschikbaar worden gesteld.