Kan iDIN (in de toekomst) toegelaten worden tot de Wet digitale overheid (Wdo) als privaat middel en dan via de routeringsdienst TVS ontsloten worden?

iDIN is technisch mogelijk op de routeringsdienst TVS. Het is afwachten of iDIN - of andere private middelen - wordt erkend onder de Wdo. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hiervoor een toetsingskader op.