Waar kan er naar verwezen worden voor ondersteuning bij de ID-check?

Naast de DigiD helpdesk is er een ID-checker app beschikbaar voor het helpen met het uitvoeren van de ID-check. Daarnaast start een pilot vanuit een aantal gemeenten om te onderzoeken of zij ondersteuning aan de balie kunnen bieden. VWS en BZK zijn daarnaast in gesprek met o.a. Digisterker en de nieuwe Digihulplijn om te zorgen dat zij in staat zijn vragen te kunnen beantwoorden.