Wie moet het assessment doen, de zorgaanbieder of de leverancier?

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van het assessment; de uitvoering kan bij de leverancier worden belegd, afhankelijk van hoe de ICT-systemen zijn ingericht. Het is wel belangrijk hierover bindende afspraken te maken met de leverancier.