Hoeveel aansluithouders zijn er nodig om de meervoudige aansluiting te kunnen gebruiken?

Er dienen twee of meer aansluithouders gebruik te (gaan) maken van de functionaliteit van de leverancier.