Als je moet certificeren voor de DVZA (MedMij), moet je dan nog een keer certificeren als je dezelfde oplossing gebruikt voor het clientenportaal?

Nee, dat is niet nodig.