Bianca Rouwenhorst: ‘Help elkaar waar mogelijk’

Bianca Rouwenhorst, directeur informatiebeleid van VWS, moedigt partijen in de zorg aan om samen te werken en verder te denken dan de eigen belangen.

“We hebben de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (NVS) begin april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer en nu is het de vraag hoe we daar invulling aan geven. We willen aandacht besteden aan de uitdagingen die er in de verschillende sectoren zijn. Wanneer mensen hun ervaringen delen, kunnen we gezamenlijk werken aan oplossingen en verbeteringen. Gemakkelijke beschikbaarheid van data in de zorg is essentieel. Dit zal niet alleen leiden tot betere behandelingen en preventie, maar ook tot innovatie in de zorg.”

Vergroot afbeelding Bianca Rouwenhorst
Bianca Rouwenhorst

Wat denk je dat daarbij de grootste uitdaging is?

“De grootste uitdaging is het opbouwen van vertrouwen. Zowel zorgverleners als burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig worden gebruikt en alleen voor de beoogde doeleinden. We kunnen veel, maar het gaat erom dat er vertrouwen is en dat gegevens veilig worden gedeeld en gebruikt.

Verder is er het technische en organisatorische aspect: hoe organiseren we databeschikbaarheid met een goede infrastructuur, zodat systemen met elkaar kunnen praten en dat er een aantal generieke zaken geregeld zijn?”

Waarom is het realiseren van de NVS belangrijk?

“We hebben data nodig om passende zorg mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan digitale zorg thuis. We kunnen met data ook de ontwikkeling van innovaties en digitale zorgproducten stimuleren en zorg voorkomen door betere preventie.

Het zorglandschap is heel divers. We moeten met elkaar borgen dat we dezelfde transformatie maken. Het gezamenlijke belang moet voor het individuele belang gaan. Laten we samen keuzes maken en elkaar helpen waar mogelijk.  En laten we tempo maken, zodat we niet straks constateren dat we (nog steeds) achterlopen.”

Welke oproep doe je aan bestuurders?

“Dit is een gezamenlijke inspanning voor zowel zorgverleners, burgers, beleidsmakers als ontwikkelaars. Bestuurders kunnen het belang van databeschikbaarheid benadrukken en samenwerking tussen verschillende instellingen aanmoedigen. Op regionaal niveau is het belangrijk dat verschillende partijen elkaar opzoeken en samenwerken aan oplossingen die voor iedereen voordelig zijn. Zet daarbij het gezamenlijk belang van de burgers en de zorgverleners voorop. Samen kunnen we een volledige infrastructuur bouwen waarbij data op een veilige en effectieve manier beschikbaar wordt.

Zet stappen ook al zijn ze klein. Blijf bewegen en leer van die kleine stappen zodat je daarna gezamenlijk de volgende stappen kunt nemen. Op dit moment betekent stilstaan achteruitgang. We hebben alle zeilen bij te zetten om te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen dezelfde kwaliteit zorg ontvangen als wij die nu hebben. Liefst nog dat ze door gebruik van data die zorg helemaal niet nodig hebben.”

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om betrokken te zijn bij dit project?

“Mijn betrokkenheid komt voort uit mijn wens om de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen. We hebben in Nederland goede voorzieningen maar hoe blijf je dat houden in een veranderende maatschappij waar mensen steeds ouder worden? Ik hoop dat wij door de informatievoorziening te regelen en daarop te blijven ontwikkelen en te innoveren, echt een bijdrage kunnen leveren, waardoor onze standaard van zorg op peil blijft.

Ik geloof dat goed gebruik van data en informatievoorziening een cruciale rol speelt in het bereiken van dit doel. Bovendien, na een persoonlijke ervaring waarbij ik snel en adequaat kon worden behandeld dankzij beschikbare informatie, besefte ik nog intenser hoe belangrijk het is om informatie op een veilige manier te delen en te benutten.”