Meekijken in de ontwikkeling van generieke functies?

Voor de generieke functie toestemming en adressering zijn werkgroepen gestart om de ontwikkeling van die functie een extra impuls te geven. In cocreatie met het veld worden de requirements en de daarbij horende architectuur uitgewerkt.

Het programma Generieke functies van het Ministerie van VWS gebruikt Github als digitale werkplek. Github is in de ICTwereld een veel gebruikte omgeving waarin mensen kunnen samenwerken. Naast een gemeenschappelijke werkplek gebruiken we  Github om volledig transparant te zijn en ook niet-werkgroepleden de gelegenheid te geven om het proces te volgen, mee te praten en input te geven.

De Github-omgevingen voor generieke functies zijn nog in ontwikkeling. De Github lokalisatie staat al klaar voor gebruik en zal gevuld worden zodra die werkgroepen actief zijn. Je kunt nu al een kijkje nemen bij toestemming en adressering:

Github-toestemming:

  • Repository: de centrale landingspagina waarin notulen en stukken te vinden zijn
  • Project: de omgeving waarin requirements gezamenlijk opgesteld worden

Github-adressering

  • Repository: de centrale landingspagina waarin notulen en stukken te vinden zijn
  • Project: de omgeving waarin requirements gezamenlijk opgesteld worden

We zijn net gestart en gezamenlijk leren we hoe we Github het beste kunnen gebruiken. Tips&Tricks  zijn welkom op info.generiekefuncties@minvws.nl of geef je ‘comments’ in Github zelf.