Wie gaat de kosten van implementatie op zich nemen?

Goede vraag, maar deze komt nog te vroeg. Het Commissievoorstel gaat voornamelijk over de juridische grondslagen -de rechten en plichten die iedereen straks moet krijgen- en de kaders voor de EHDS. Toch geeft de Europese Commissie al een eerste inschatting van de implementatie, en stelt daarvoor 850 miljoen Euro beschikbaar. Daarnaast geeft de Commissie aan dat de gelden uit het Europees Herstelfonds hier voor gebruikt hadden kunnen worden.