Wat levert de EHDS op voor de patiënt en zorgaanbieder?

EHDS biedt de patiënt meer controle over zijn zorggegevens en het recht op effectieve dataportabiliteit. Dat wil zeggen dat de burger/patiënt zelf kan bepalen welke gegevens worden gedeeld met welke zorgverlener in een ander EU-land. De zorgaanbieder krijgt meer toegang tot zorggegevens van burgers, mits deze burgers daarmee instemmen of anderszins is voorzien in nationale wetgeving. Doordat zorggegevens makkelijker tussen zorg informatiesystemen kunnen worden uitgewisseld, zal de administratieve lastendruk voor zorgverleners afnemen die hierdoor minder tijd kwijt zijn aan het overtypen van zorgdossiers van het ene naar het andere systeem. Ook komt meer toegang tot zorggegevens de kwaliteit van de zorg ten goede. Met de juiste informatie over medicatie, allergieën en medische voorgeschiedenis kan een arts medische missers makkelijker voorkomen.