Hoe is samenhang van de EHDS en AVG?

EHDS bouwt voort op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft burgers al recht op toegang tot zorggegevens, maar schrijft niet voor in welke vorm en geeft de burger ook geen rechten op eenvoudige, effectieve dataportabiliteit. EHDS doet dit wel. Nu kan een burger op basis van de AVG toegang krijgen tot zijn zorggegevens, maar die krijg je dan in de vorm van een printje, een CD ROM of een USB stick. Andere zorgverleners kunnen weinig met jouw printje, CD ROM of USB stick. Daarom krijgen burgers recht op dataportabiliteit (data delen met andere zorgverleners op basis van toestemming) waarbij de zorggegevens gestandaardiseerd en elektronisch kunnen worden uitgewisseld. Ook voor het secundair gebruik van zorggegevens werkt EHDS op basis van de AVG, door een juridische grondslag te creëren voor hergebruik van zorggegevens onder strikte voorwaarden.