Communicatie toolkit DigiD app met eenmalige ID-check

Ter ondersteuning van de communicatie aan patiënten is een toolkit samengesteld, met daarin onder andere webbanners in verschillende formaten, templates voor mailberichten die gebruikt kunnen worden, een flyer, poster en een filmpje voor vertoning op digitale schermen.

Communicatieboodschap

De informatie in deze toolkit gaat uit van de DigiD app en de eenmalige ID-check en dan specifiek: hoe kan ik me als patiënt alvast voorbereiden?

In de communicatie adviseren wij u rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

  • Wij raden u aan om – als u over DigiD communiceert – altijd uit te gaan van deze variant van DigiD, ook als uw DigiD-aansluiting nog niet op dat niveau is afgesteld. Zo stimuleren we samen dat zoveel mogelijk patiënten de app downloaden en hierin de ID-check gaan doen. 
  • Gebruik altijd de teksten zoals beschikbaar gesteld via de communicatietoolkit. Op deze manier waarborgen we dat er op eenduidige manier wordt gecommuniceerd over DigiD. Dat komt de herkenbaarheid voor patiënten ten goede. 
  • Voor alle digitale communicatiemiddelen geldt dat u voor meer informatie kunt verwijzen naar een speciaal hiervoor ingerichte pagina: www.digid.nl/fijnidee

Flyer 'Veilig online zorgzaken regelen? een fijn IDee'

Download flyer (pdf 328kb)

Deze flyer kan ook fysiek besteld worden. U kunt hiervoor uw behoefte aan drukwerk kenbaar maken via e-ID@nictiz.nl. Laat in dat geval graag weten welk product u wilt, in welke hoeveelheid en op welk adres dit kan worden bezorgd.

Poster "Veilig online zorgzaken regelen? Een fijn IDee'

Download poster (pdf 204kb)

Deze poster kan ook fysiek besteld worden. U kunt hiervoor uw behoefte aan drukwerk kenbaar maken via e-ID@nictiz.nl. Laat in dat geval graag weten welk product u wilt, in welke hoeveelheid en op welk adres dit kan worden bezorgd.

Video 'Veilig online zorgzaken regelen? Een fijn IDee'

Deze video kan gebruikt worden voor vertoning op digitale schermen.

‘Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn IDee!’

Video animatie wachtruimte huisartspraktijken behorende bij campagne ‘Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn IDee!

‘Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn IDee!’ verticaal

Banners 'Veilig online zorgzaken regelen? Een fijn IDee'

Er zijn verschillende formaten banners beschikbaar die u kunt plaatsen op uw website. Download de gewenste banner in bestandformaat .png via het plusje op de afbeelding hieronder. De banners zijn ook te downloaden als pdf.