Communicatie toolkit DigiD app met eenmalige ID-check

Ter ondersteuning van de communicatie aan patiënten is een toolkit samengesteld, met daarin onder andere webbanners in verschillende formaten, templates voor mailberichten die gebruikt kunnen worden, een flyer, poster en een filmpje voor vertoning op digitale schermen.

Communicatieboodschap

De informatie in deze toolkit gaat uit van de DigiD app en de eenmalige ID-check en dan specifiek: hoe kan ik me als patiënt alvast voorbereiden?

In de communicatie adviseren wij u rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

  • Wij raden u aan om – als u over DigiD communiceert – altijd uit te gaan van deze variant van DigiD, ook als uw DigiD-aansluiting nog niet op dat niveau is afgesteld. Zo stimuleren we samen dat zoveel mogelijk patiënten de app downloaden en hierin de ID-check gaan doen. 
  • Gebruik altijd de teksten zoals beschikbaar gesteld via de communicatietoolkit. Op deze manier waarborgen we dat er op eenduidige manier wordt gecommuniceerd over DigiD. Dat komt de herkenbaarheid voor patiënten ten goede. 
  • Voor alle digitale communicatiemiddelen geldt dat u voor meer informatie kunt verwijzen naar een speciaal hiervoor ingerichte pagina: www.digid.nl/fijnidee