Welke factoren beïnvloeden Generatieve AI in de zorg?

Vandaag heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met TNO het nieuwe rapport Generatieve AI in de Nederlandse zorg gepresenteerd. In opdracht van VWS geeft TNO hiermee een analyse van de huidige staat van Generatieve AI (GAI) in de gezondheidszorg, zoals welke GAI toepassingen al worden geïmplementeerd en waar kansen en belemmeringen liggen. Hiermee is in kaart gebracht welke factoren GAI in de zorg beïnvloedden.

Kawae Chan, Beleidscoördinator Databeschikbaarheid & AI bij VWS en Jildau Bouwman, Senior Scientist and Programme Leader Digital Health Technologies bij TNO bespraken het rapport, gevolgd door een interactieve sessie met de aanwezigen.

“Wij geloven dat een passende inzet van AI een grote bijdrage kan leveren aan verschillende uitdagingen in de zorg. Het TNO rapport ‘Generatieve AI in de zorg’ geeft aanbevelingen voor een mogelijke uitvoering hiervan. Bijvoorbeeld de aanbeveling om gerichte training voor zorgprofessionals te bieden, het ethische bewustzijn te vergroten en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren die versnippering tegengaan. Het zorgveld zelf kan uiteraard ook profiteren van de inzichten uit het rapport en hier acties aan verbinden.”– Kawae Chan

Mogelijkheden en uitdagingen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor GAI in de gezondheidszorg: van het ondersteunen van artsen in radiologie tot het ondersteunen van de ontwikkeling van geneesmiddelen. Het rapport geeft aan waar mogelijkheden liggen voor een zo veilig mogelijke en impactvolle implementatie van GAI, bijvoorbeeld het verlagen van administratieve lasten. Daarnaast heeft TNO verschillende soorten risico’s onderzocht, zoals de kans op hallucinaties door GAI-modellen en het gebruik van medische of synthetische data en is er gekeken naar de kaders en regelgeving hieromheen, zoals de AI-Act.

Aanbevelingen toekomst

Het is belangrijk om waarden zoals rechtvaardigheid, transparantie, veiligheid, verantwoording en duurzaamheid te blijven borgen in wetgeving en beleid. TNO adviseert, onder andere, om afhankelijkheid van een klein aantal buitenlandse partijen tegen te gaan. Dat kan door meer in AI-innovaties binnen Nederland te investeren. Verder wordt aanbevolen om gerichte training voor zorgprofessionals te bieden, het ethische bewustzijn te vergroten en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren die versnippering tegengaan.

Lees onderstaand het rapport voor meer aanbevelingen over Generatieve AI in de Nederlandse zorg.