Waardevolle AI in de zorg: De richting bepaald

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz hebben onlangs input verzameld over kansen en uitdagingen betreft de mogelijke inzet van AI in de gezondheidszorg. Met deze input kan worden vastgesteld waar (extra) aandacht nodig is vanuit het zorgveld zelf en VWS.

Bijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst met stakeholders, zoals zorginstellingen en kennisinstellingen, zijn eerder opgedane inzichten rondom AI in de zorg bevestigd en aangevuld met nieuwe behoeften vanuit het zorgveld. Zo is er kort teruggeblikt op initiatieven vanuit het programma waardevolle AI in de zorg. Vervolgens is de huidige situatie binnen het AI-landschap besproken en gekeken naar de toekomst. Hierbij zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • AI in de zorg in Nederland in relatie tot de EU en de wereld
  • Het vertrouwen in- en de communicatie tussen AI- en gezondheidszorg
  • De mogelijke opschaling en samenwerking in AI-ontwikkelingen

Bevindingen

Belangrijke bevindingen tijdens de sessie waren, onder andere, dat zorginstellingen momenteel veel aan het experimenteren zijn met AI-toepassingen in de zorg. Daardoor ontstaan er veel verschillende experimenten naast elkaar. De wens is om meer samen op te trekken, zodat versnippering wordt tegen gegaan en iedere partij niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Binnen het zorgveld loopt men tegen dezelfde uitdagingen aan als het gaat om de implementatie van AI. Veel van de uitdagingen raken bijvoorbeeld aan het verzamelen en gebruiken van medische data, aan het beoordelen van reeds ontwikkelde kansrijke AI-toepassingen, het behouden van overzicht wat betreft wet en regelgeving zoals de aankomende AI act en aan het creëren van vertrouwen in AI toepassingen die bewezen veilig en zinvol zijn.  Ook deelt men de wens om financiële en technische barrières beter in kaart te brengen. De betrokken partijen zijn het erover eens om meer duidelijkheid te geven aan de voordelen van AI in de zorg voor patiënten. Ook roepen de deelnemers op tot meer landelijke regie bij het opschalen van passende AI in Nederland.  

Zie ook de onderstaande visuele samenvattingen van de bijeenkomst: