Bruggen bouwen: een nieuw hoofdstuk voor de GDHP onder Nederlands en Portugees leiderschap

"De manier waarop we zorg bieden, moet anders. En het is niet meer dan logisch dat we samen optrekken om die verandering te realiseren. Dus sluit je aan en doe mee!" Met deze oproep luidt Abigail Norville de start in van het Nederlandse voorzitterschap van de Global Digital Health Partnership (GDHP). Norville, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vertegenwoordigt Nederland als voorzitter van de GDHP.

Vergrijzing, stijgende zorgkosten, hoge administratieve lasten en personeelstekorten; wereldwijd worstelen landen met dezelfde uitdagingen in de zorg. Digitalisering in de gezondheidszorg is een van de manieren om deze problemen aan te pakken. De GDHP faciliteert op dit gebied samenwerking en kennisdeling onder een groeiend aantal lidstaten en internationale organisaties. Op 1 januari nam Nederland het voorzitterschap over van de Verenigde Staten. Het stokje van vicevoorzitter ging over van Nederland naar Portugal. Beide landen hebben ambitieuze plannen.

Kloof overbruggen

"We willen bruggen bouwen", zegt Norville. "Bruggen tussen nationale prioriteiten en internationale agenda’s op het gebied van digitale gezondheidszorg." De focus komt hierbij te liggen op het bevorderen van interoperabiliteit en eenheid van taal en techniek, en op het versterken van de regierol van de overheid als kapstok voor de inhoudelijke agenda. "En we gaan ons richten op de betrokkenheid van patiënten en professionals", voegt Norville toe. "Want ook naar hen moeten we luisteren als we digitale gezondheidsvoorzieningen willen realiseren die werken."

De wereld laten zien dat de GDHP bestaat

Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid bij VWS en achtervang voor Norville als voorzitter van de GDHP, gaat dieper in op de Nederlandse plannen. "Strategisch betekent dit dat we de sleutelpositie van de GDHP wereldwijd willen verstevigen. We willen de nationale profielen van GDHP-leden binnen de GDHP versterken, evenals de invloed van GDHP-leden wereldwijd. En we willen meer actieve leden aantrekken. Zo maken we impact."

Onze gezondheid is de gezondheid van iedereen

Portugal gaat zich als de nieuwe vicevoorzitter richten op initiatieven die internationale samenwerking rondom digitale gezondheidszorg kunnen verbeteren. Op het bevorderen van de uitwisseling van ‘best practices’. En op het bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van normen voor wereldwijde digitale interoperabiliteit.

"Digitale gezondheidszorg is een onmisbaar onderdeel van de gezondheid van ons land", zegt Nuno Costa. Costa is bestuurslid van de centrale IT-dienst van het Portugese ministerie van volksgezondheid (SPMS), en vertegenwoordiger van Portugal als vicevoorzitter van de GDHP.

Persoonlijk netwerk van gelijkgestemden

De voordelen van lidmaatschap van de GDHP zijn enorm, benadrukt Norville. "Omdat we een groep zijn van nationale autoriteiten en experts met vergelijkbare werkzaamheden, lopen we ook tegen vergelijkbare uitdagingen aan. Hoe gaan we om met privacy? Hoe werken we aan beschikbaarheid? Hoe bereiken we interoperabiliteit? Omdat we elkaar meteen begrijpen, voelen we ons vrij om ideeën en ervaringen open te delen. En om daarbij niet alleen te focussen op de successen maar ook op de tegenslagen. Dit maakt van de GDHP een bijzonder krachtig en constructief netwerk."

Tastbare resultaten

"Het netwerk heeft ook al meerder keren zijn kracht bewezen", gaat Rouwenhorst verder. "Onze Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS) is bijvoorbeeld gemodelleerd naar een soortgelijk model in Nieuw-Zeeland. En Canada haalt voor zijn interoperabiliteitswetgeving inspiratie uit onze Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)."

Uitnodiging om deel te nemen

Nederland en Portugal nodigen andere landen dan ook van harte uit om zich bij de GDHP aan te sluiten. Norville: "Om alle mogelijke uitdagingen op het gebied van digitale gezondheidszorg het hoofd te kunnen bieden en om als GDHP zo relevant mogelijk te zijn, moeten we diversiteit omarmen.”

"We zoeken daarom ook actief naar lage- en middeninkomenslanden, kleine landen en niet-Engelssprekende landen uit regio's als Afrika, Zuid-Amerika, Oceanië en het Caribisch gebied", voegt de Portugese Cátia Sousa Pinto toe. Pinto is als hoofd ‘Global Digital Health and International Affairs’ bij SPMS de achtervang voor Costa. "We vragen geen financiële bijdrage, alleen actieve deelname en betrokkenheid bij onze gezamenlijke missie."

Actieve deelname omarmen

"Een lied dat me altijd weer raakt, is 'The Revolution Will Not Be Televised' van Gil Scott-Heron", besluit Norville. "Het is niet alleen een protestlied, het gaat over vooruitgang en dat je de revolutie niet op tv moet bekijken, maar er actief aan moet deelnemen. Ik zie dat als een oproep voor alle huidige en toekomstige leden van de GDHP: we maken deel uit van de digitale revolutie en we moeten eraan meedoen."

Bekijk hier het videoverslag van de officiële overdracht van het (vice)voorzitterschap  op 14 december 2023.