IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend

Op maandag 22 januari ondertekenden minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de IZA-partijen in Den Haag het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is hiermee weer een stuk dichterbij.

Om patiëntgegevens optimaal te kunnen gebruiken, moeten deze beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Maar het landelijk delen en hergebruiken van deze gegevens is nu nog beperkt mogelijk. De realisatie en implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling - waaronder Eenheid van Taal, generieke functies en het landelijk dekkend netwerk - moeten daarom worden versneld.
Met het uitvoeringsakkoord committeren VWS en de zorgpartijen zich aan gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan landelijke gegevensuitwisseling. Het akkoord voorkomt ook dat afwijkende keuzes worden gemaakt die landelijke gegevensuitwisseling bemoeilijken of vertragen. En het voorkomt desinvesteringen.

Minister Helder: ‘Ik ben erg blij met de goede samenwerking binnen het zorgveld die heeft geleid tot dit uitvoeringsakkoord. Dit is een belangrijke stap die bijdraagt om te komen tot landelijke elektronische gegevensuitwisseling.’

Het uitvoeringsakkoord past binnen de afspraken in het IZA en plateau 1 van de Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel.

Toegankelijke, goede en betaalbare zorg

Gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar de zorg staat steeds meer onder druk. Elektronische gegevensuitwisseling draagt eraan bij dat de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar blijft. Het verhoogt de arbeidsproductiviteit van zorgverleners, verlaagt de administratieve lasten en is een essentiële randvoorwaarde voor passende zorg.