EHDS triloog kan starten: Europees Parlement stemt in met onderhandelingsmandaat

Het Europees Parlement heeft op 13 december met grote meerderheid ingestemd met een eigen onderhandelingsmandaat voor een nieuwe Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, de European Health Data Space (EHDS). Dat betekent dat er nu in de triloog wordt toegewerkt naar een voorlopig akkoord over de EHDS. Die zou mogelijk al aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 aangenomen kunnen worden.

20 maanden onderhandelen

Minister Kuipers heeft eerder in een kamerbrief de Tweede Kamer laten weten in te stemmen met de compromistekst die EU voorzitter Spanje onlangs heeft voorgesteld. Ook andere lidstaten hebben daarmee unaniem ingestemd in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER). Dit betekent dat de raadsvoorzitter namens alle lidstaten mag onderhandelen met het Europees Parlement op basis van de raadstekst. Hier is twintig maanden onderhandelen in Brussel aan voorafgegaan. De Europese Commissie heeft het wetsvoorstel op 3 mei 2022 gepubliceerd.

Dat zowel de Raad als het Europees Parlement vaart zetten achter hun onderhandelingsmandaat zegt iets over de noodzaak voor databeschikbaarheid in de zorg, aldus Roger Lim, een van de Nederlandse onderhandelaars in Brussel. Volgens Lim betekent deze goedkeuring dat het proces van wetsvoorstel naar wet tot op heden volgens planning verloopt. Het is mogelijk dat al in het eerste kwartaal van 2024 een akkoord kan worden bereikt, schat Lim in. Uiteraard spelen de aanstaande Europese verkiezingen in juni 2024 een belangrijke rol in deze planning.

Volgens Lim, heeft Nederland in het Raadsmandaat al zijn hoofdposities weten te verzilveren. Deze betreffen onder meer mogelijkheden voor lidstaten om een opt-out op de beschikbaarheid van persoonsgebonden data voor primair gebruik en op de beschikbaarheid van geanonimiseerde/gepseudonimiseerde data voor secundair gebruik in te regelen, mogelijkheden voor het creëren van aanvullende maatregelen op genoomdata en het behoud van nationale vereisten en conformiteitstoetsen op EPD-systemen. Ook is de Nederlandse positie erop gericht dat de EHDS een zo beperkt mogelijk impact moet hebben op bestaande beleidstrajecten, de overheid en het veld en dat het volledig in lijn moet zijn met de AVG.

Triloog

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met het eigen onderhandelingsmandaat heeft op donderdag 14 december al meteen de eerste triloogvergadering plaatsgevonden. In de triloog onderhandelen de Raadsvoorzitter (namens de lidstaten), het Europees Parlement en de Europese Commissie over het voorstel. Zij kunnen eventueel aanpassingen aanbrengen voordat het voorstel uiteindelijk wordt omgezet in wetgeving.

Meer lezen:

Vergroot afbeelding Vlag van Europa
Beeld: ©Rijksoverheid