Corine van Geffen: ‘Samenhang nodig in de ICT-initiatieven’

"Op veel plekken in de zorgsector is men enthousiast en met betrokken experts bezig met digitalisering en databeschikbaarheid, maar er ontbreekt nog samenhang in het totaal", zegt Corine van Geffen, bestuurder van Huisartsenposten Amsterdam.

Vergroot afbeelding
Corine van Geffen

Huisartsenposten Amsterdam is een van de grootste huisartsenposten van Nederland, met meerdere locaties bij ziekenhuizen en een eigen triagepost. “We ondersteunen de huisartsen van Amsterdam”, zegt Corine. “We zorgen bijvoorbeeld voor de locaties, huurovereenkomsten, materialen, chauffeurs en visiteauto’s."

Corine maakt ook deel uit van het bestuur van de brancheorganisatie in de 1e lijn (InEen) en is daarmee in brede zin een vertegenwoordiger van de huisartsenorganisaties. “Het is belangrijk dat bestuurders in de zorg zich verdiepen in de ICT-materie en dat we als collectief prioriteiten stellen richting leveranciers. Zodat er een duidelijke boodschap is."


Lees het interview met Corine van Geffen