Bianca Rouwenhorst: ‘Help elkaar waar mogelijk’

De komende weken publiceren we op deze website interviews met mensen die een belangrijke rol spelen bij de gegevensuitwisseling in de zorg. We vragen naar de grootste uitdagingen. Als eerste spraken we Bianca Rouwenhorst, directeur informatiebeleid van VWS.

Vergroot afbeelding Bianca Rouwenhorst
Bianca Rouwenhorst

“We hebben de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (NVS) begin april aangeboden aan de Tweede Kamer en nu is het de vraag hoe we daar invulling aan geven. We besteden aandacht aan de uitdagingen die er in de verschillende sectoren zijn. Wanneer mensen hun ervaringen delen, kunnen we gezamenlijk werken aan oplossingen en verbeteringen. Gemakkelijke beschikbaarheid van data in de zorg is essentieel. Dit zal niet alleen leiden tot betere behandelingen en preventie, maar ook tot innovatie in de zorg.”

Lees hier het interview met Bianca Rouwenhorst