Overzicht ontwikkeling NEN-normen Wegiz

In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) binnen het programma EGIZ aan verschillende NEN-normen en certificatieschema's ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). In dit artikel lichten we toe aan welke normen NEN op dit moment werkt.

Normontwikkeling

NEN EGIZ voert de regie voor de ontwikkeling van de normen. De inhoud van een norm wordt echter bepaald door werkgroepen. De leden van werkgroepen zijn experts die met elkaar afspraken maken rondom de inhoud van een nieuwe norm.

NEN EGIZ zet zich in om te zorgen dat alle belanghebbende partijen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een norm. Binnen Zorg & ICT zijn dit onder meer zorgaanbieders,  ICT-leveranciers en vertegenwoordigers van patiënt/cliënt en gebruikersverenigingen.

In de normen staan eisen voor taal en techniek waaraan softwaresystemen en ICT-leveranciers moeten voldoen en door middel van certificering moeten aantonen. Daarnaast staan er ook eisen voor zorgaanbieders in de normen.

Normen voor generieke functies en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen

De ontwikkeling van NEN-normen voor vier specifieke gegevensuitwisselingen kreeg vanuit de Meerjarenagenda Wegiz voorrang. Dit zijn:

 • Basisgegevensset zorg (BgZ) - NEN 7540 - verwachte publicatie Q3 2023
 • Beeldbeschikbaarheid - NEN 7541 - in ontwikkeling
 • Medicatieoverdracht:
 1. NEN 7542 (Medicatiegegevens) - verwachte publicatie normontwerp Q4 2023
 2. NEN 7503 (Voorschrijven en ter hand stellen medicatie) - is herzien en gepubliceerd
 • Verpleegkundige overdracht - NEN 7545 - In ontwikkeling

Dit zijn de normen voor specifieke gegevensuitwisselingen (links in de afbeelding).

Bij normen voor generieke functies (rechts in de afbeelding) gaat het over generieke elementen die een rol spelen bij elke gegevensuitwisseling. Denk hierbij aan de identificatie van een zorgverlener of de registratie van toestemming. De werkgroepen werken aan onderstaande normen.

De bestaande normen zijn:

 • Informatiebeveiliging in de zorg - NEN 7510 -  in revisie
 • Vertrouwensbasis gegevensuitwisseling - NEN 7512 - gepubliceerd
 • Logging - NEN 7513 - in revisie, verwachte publicatie Q4 2023

Nieuwe normen in ontwikkeling zijn:

 • Toestemming - NEN 7517 - in ontwikkeling, verwachte publicatie eind 2023
 • Identificatie & Authenticatie - NEN 7518 - in ontwikkeling, verwachte publicatie eind 2023
 • Lokalisatie - NEN 7519 - in ontwikkeling, verwachte publicatie eind 2023

Meer informatie

Wil je meer informatie over de activiteiten van de werkgroepen? Bezoek dan de website nen-egiz.nl. Voor vragen kun je ook contact opnemen met de projectleiders van NEN EGIZ, Mirjam van der Gugten of Shirin Golyardi, via egiz@nen.nl