Kabinet komt met Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel aangeboden aan de Tweede Kamer. De toenemende druk op de zorg vraagt om een nieuwe visie op digitalisering en informatievoorziening. Dat is nodig om nu en straks kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven geven. Uitgangspunt is dat de nodige medische gegevens beschikbaar zijn voor burgers, patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, onderzoekers en beleidsmedewerkers om te gebruiken voor gezondheid, preventie en/of zorg.

De nieuwe visie gaat uit van het beschikbaar hebben van medische gegevens zodat de juiste zorg verleend kan worden. Data moeten beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar zijn voor het primaire zorgproces, preventie, en secundair gebruik. De benodigde medische gegevens van een patiënt moeten beschikbaar zijn met waarborgen voor patiëntveiligheid en privacy. Vertrouwen in elkaar en in het zorgvuldig gebruik van gegevens is hierbij essentieel.

Lees hier het hele nieuwsbericht over de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel