Positieve bespreking Wegiz in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft gisteren het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in de procedurevergadering besproken en stuurt aan op een kort debat op 11 april, met als stemmingsdatum 18 april. Als deze planning lukt en er een positieve stemming plaatsvindt, dan kan de Wegiz op 1 juli na publicatie in het Staatsblad in werking treden.

Tijdens de korte behandeling werd duidelijk dat de partijen tevreden waren met de uitleg van de minister van VWS. De ChristenUnie prees de beantwoording van hun vragen en vindt het een ‘heldere wet’. Ook het CDA reageerde positief en sprak van een hamerstuk. Overige partijen, zoals D66 en PVV, wilden graag nog een kort debat om eventuele extra vragen te stellen.

Uit de eerdere vragenronde bleek dat de Kamerleden onder andere meer wilden weten over de verhouding tussen het commissievoorstel European Health Data Space (EHDS) en de Wegiz, de beveiliging van data, infrastructuur en de samenwerking tussen partijen binnen de zorg- en ICT-markt. Het volledige document Nadere Memorie van Antwoord, dat op 13 maart door de Kamer is ontvangen, is in te zien op de site van de Eerste Kamer.