Minister beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wegiz

In een brief aan de Eerste Kamer geeft VWS-minister Kuipers antwoord op vragen van Kamerleden over het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De vragen gaan onder meer over het proces om te komen tot gegevensuitwisselingen (de Meerjarenagenda Wegiz), de overeenkomsten en verschillen tussen de Wegiz en de European Health Data Space (EHDS), de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), privacy, en de generieke functies en infrastructuur.

De vragen zijn gesteld door de Kamerfracties VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, SP en ChristenUnie. Het wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer, wat betekent dat de Eerste Kamer zich er nu over uit moet spreken. Het is nog niet bekend wanneer dat precies gebeurt.  

Lees hier de vragen van de Eerste Kamer en de antwoorden daarop van de minister.

Kijk hier voor meer informatie over de Meerjarenagenda Wegiz.