Handreiking publieke machtigingsvoorziening beschikbaar!

De publieke machtigingsvoorziening is beschikbaar voor implementatie bij zorgaanbieders. Om deze voorziening in gebruik te nemen dienen zorgaanbieders – eventueel in overleg met hun softwareleverancier – een aantal keuzes te maken over de manier waarop ze deze functionaliteit willen gebruiken.

Aanbevelingen en overwegingen

In samenwerking met een vertegenwoordiging vanuit de zorgsector heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking opgesteld. Daarin zijn diverse aanbevelingen, overwegingen en aandachtspunten beschreven die richting kunnen geven aan de wijze waarop de faciliteit wordt gebruikt.  

Met name voor de aanbevelingen is het belangrijk hier goed kennis van te nemen. Hoe meer zorgaanbieders deze opvolgen, hoe groter de uniformiteit binnen de zorgsector als geheel. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid voor patiënten en gemachtigden ten goede.