NEN-EGIZ: de werkgroep ‘Normontwikkeling voor generieke functies’ gaat van start

Maandagmiddag 17 mei organiseert NEN in opdracht van het ministerie van VWS een informatiebijeenkomst over een nieuw te ontwikkelen set normen voor de generieke functies die relevant zijn voor meerdere of alle door de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan te wijzen gegevensuitwisselingen.

Na de bijeenkomst in mei wordt de werkgroep ‘Normontwikkeling voor generieke functies' ingericht, waarin u kunt meedenken. De nieuwe werkgroep gaat eerst aan de slag met de prioritering van onderwerpen. Vervolgens zal er een plan van aanpak worden opgesteld. Als deze notitie gereed is, wordt per norm een sub-werkgroep ingericht om in opdracht van de normcommissie de norm te ontwikkelen.

Doel

Het nieuwe normontwikkelingstraject heeft als doel om voor generieke functies een set normen te ontwikkelen, zodat bij elke bij wet te verplichten gegevensuitwisseling naar deze set normen verwezen kan worden.

Over de normen

De normen voor generieke functies vormen een ‘horizontale laag’ in elektronische gegevensuitwisseling en bevatten de functionele en technische eisen. In de normen komen overeengekomen afspraken te staan over de generieke functies, zoals identificatie, authenticatie, autorisatie, gerechtvaardigd gebruik, berichtenverkeer en berichtinhoud.

Eerste acties werkgroep

De werkgroep ‘Normontwikkeling voor generieke functies’ valt onder het EGIZ-project. De werkgroep ontwikkelt op korte termijn een plan van aanpak, zodat snel met de ontwikkeling van de eerst geprioriteerde normen voor generieke functies kan worden gestart. De NEN normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ heeft besloten de generieke functies geclusterd aan te gaan pakken en per cluster een norm te ontwikkelen. Nadat het plan gereed is, wordt per norm een sub-werkgroep ingericht om, in opdracht van de normcommissie, de norm te ontwikkelen.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Alle geïnteresseerden uit het veld die mee willen denken over deze set normen zijn van harte uitgenodigd. De informatiebijeenkomst vindt online plaats op maandag 17 mei 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. U krijgt toelichting op de start, de achtergrond, het doel en de praktische zaken bij de inrichting van de werkgroep. Aanmelden kan via NEN-evenementen.

Meer informatie

Voor informatie over de normen en het normalisatieproces, kunt u contact opnemen met Laura Wolters (consultant NEN Zorg & Welzijn) via (015) 269 03 18 of egiz@nen.nl. Zie ook www.nen-egiz.nl.