De commentaarronde voor NEN 7503 is geopend

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het normontwerp van NEN 7503 (Digitaal Receptenverkeer). Het ontwerp ligt er nu, en is met ingang van vandaag openbaar en open voor commentaar. Aanvullend organiseert NEN in mei een webinar waar u vragen kunt stellen over het normontwerp.

Frits Elferink is voorzitter van de werkgroep Revisie NEN 7503, die de norm voorbereidt. “Deze norm is het fundament onder de gegevensuitwisseling Digitaal Receptenverkeer. Om straks zeker te weten dat berichten van een arts naar een apotheker en retour foutloos overkomen en vloeiend verlopen, is het zaak om nu de juiste normen te definiëren.”

NEN 7503 gaat over de verwerking en uitwisseling van elektronische berichten bij het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Het gaat daarbij om de verzending van medicatievoorschriften (van voorschrijver naar verstrekker) en de afhandeling van de voorschriften (van verstrekker naar voorschrijver).

Portretfoto van Frits Elferink, bureausecretaris van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Beeld: ©Frits Elferink / Frits Elferink
Frits Elferink is bureausecretaris bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en voorzitter van de werkgroep Revisie NEN 7503

Voldoen aan certificering

De volledige naam van de norm is NEN 7503:2021 Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. Frits: “Een mondvol, maar waar het voor de Wegiz op neerkomt is dat de norm de basis is om informatiesystemen te certificeren, zodat de systemen aan de eisen van de Wegiz voldoen. De norm wordt later nog aangevuld met complementaire toepassingen voor medicatieoverdracht, zoals het beschikbaar stellen en raadplegen van medicatiegegevens. Maar nu eerst de commentaarronde, en de verwerking van de reacties.”

Versie uit 2011 is nu geactualiseerd

Onder begeleiding van NEN hebben 22 organisaties zitting in de werkgroep, allemaal belanghebbenden in het zorgveld van de elektronische gegevensuitwisseling. Frits: “In december 2019 zijn we begonnen met de revisie van NEN 7503. We hebben NEN 7503- uit 2011 geactualiseerd, op basis van nationale en internationale ontwikkelingen. De norm beschrijft nu een eerste onderdeel van de zorgbrede implementatie van de informatiestandaarden voor medicatieoverdracht.” Dat zijn Medicatieproces 9 (MP9), Labwaarden voor medicatie (lab2zorg), en Contra-indicaties en Overgevoeligheden (CiO).

Eerste norm in een reeks

“NEN en het schrijversteam hebben de moeite genomen om de ontwerpnorm zorgvuldig te formuleren. Dit heeft meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat, maar het feit dat dit de eerste norm in een reeks onder Wegiz is, heeft hierbij ook meegespeeld. Ook hebben we extra energie gestoken in verbetering van de tekst, zonder aan de inhoud te tornen.”

U kunt het normontwerp tot 1 juli voorzien van uw commentaar

In de periode van 1 april tot 1 juli kunt u de herziene NEN 7503 doornemen en voorzien van uw opmerkingen, inzichten, meningen en suggesties. Al uw bevindingen zijn welkom via www.normontwerpen.nl. Ongeveer halverwege de periode, op 11 mei, organiseert NEN een webinar over het normontwerp.

Frits: “Na 1 juli gaat de werkgroep aan de slag met de verwerking van de binnengekomen bevindingen. Iedereen krijgt terugkoppeling op zijn of haar reactie. We verwachten dat de definitieve norm eind dit jaar gereed is.”

Meer weten over het normontwerp? Neem deel aan het webinar!

Al uw vragen over het normontwerp kunt u stellen in het webinar dat NEN organiseert op 11 mei, van 13.00 tot 14.30 uur. De schrijvers van het normontwerp, de voorzitter van de werkgroep (Frits Elferink) en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS zitten dan klaar om uw vragen te beantwoorden.  Meld u aan voor het webinar. Op deze pagina kunt u het normontwerp NEN 7503 bekijken.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie Informatievoorziening in de zorg houdt zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van de normen die gaan over informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling in de zorg. Stuur voor deelname aan of meer informatie over de commissie een e-mail naar zw@nen.nl.

Zie ook het persbericht op de website van NEN.

©NEN