Animatie over samenhang Wegiz, standaarden en normen