Kamerbrief over afwegingskader en publieke sturing generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het afwegingskader en de stand van zaken van de publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling.