Direct inzicht met gratis tool Zelfscan eOverdracht

Steeds meer zorgorganisaties weten dat elektronische gegevensuitwisseling belangrijk is. Maar regelmatig weten zij nog niet wat dit betekent voor hun organisatie of wat nodig is om te starten met implementatie. Voor de elektronische verpleegkundige overdracht, kortweg eOverdracht, is hiervoor voortaan een oplossing; de Zelfscan eOverdracht.

De zelfscan is een gratis online tool die individuele zorgorganisaties inzicht geeft in waar zij staan ten opzichte van de benodigde organisatievolwassenheid voor de implementatie van de informatiestandaard eOverdracht. De zelfscan bestaat uit een vragenlijst met vragen die betrekking hebben op de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel. Direct na de afronding van de vragenlijst, formuleert de tool een advies. De zelfscan is zowel interessant voor organisaties die al zijn gestart met de implementatie van eOverdracht als voor organisaties die nog moeten beginnen en kan zo vaak als gewenst, worden doorlopen.

Meer informatie over eOverdracht en hulp bij de implementatie is te vinden op de website www.samenwerkenaaneoverdracht.nl

Direct naar de Zelfscan eOverdracht