Werkgroepen adressering en toestemming gestart

Tweede helft van januari zijn vier werkgroepen gestart om de ontwikkeling van de generieke functie adressering en toestemming een extra impuls te geven. Voor beide generieke functies worden in cocreatie met het veld de requirements en de daarbij horende architectuur uitgewerkt.

Adressering

“ Afgelopen jaar hebben we op een vergelijkbare wijze een architectuur voor de generieke functie lokalisatie ontwikkeld. Een samenwerking die de betrokken partijen goed is bevallen. Om tot oplossingen te komen voor de geprioriteerde generieke functies in 2025, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord,moeten we flink wat meters maken.” Aan het woord is Thomas van de Lans, hij is dossierhouder van twee generieke functies (lokalisatie en adressering). “Voor adressering zal VWS de requirements en architectuur voor deze oplossing in bovengenoemde werkgroepen gaan uitwerken. Indien nodig zal VWS zelf deze architectuur en/of voorziening  (laten) ontwikkelen.”

Toestemming

Voor de generieke functie toestemming is Mitz van VZVZ als bouwsteen verkozen door het Informatieberaad zorg, bekrachtigd in het IZA en bestendigd door de Minister van VWS. Daarmee wordt Mitz op termijn de landelijke toestemmingsvoorziening. Sinds het voorjaar van 2023 is Mitz beschikbaar, zorgaanbieders kunnen en worden nu aangesloten op Mitz. De keuze voor Mitz vraagt wel verdere uitwerking in juridische, functionele en technische eisen die aan Mitz gesteld worden om zorgbreed geïmplementeerd te worden. De requirements werkgroep geeft invulling aan die functionele, technische, bedrijfsmatige eisen. Leo van der Lubbe dossierhouder van de generiek functie toestemming: “ Er wordt gewerkt aan een NEN-norm voor toestemmingen, daarnaast zijn er ook functionele requirements nodig. Met een groep experts werken we in een korte tijd deze requirements uit om de gemeenschappelijke toestemmingsvoorziening Mitz voor het bredere zorgveld goed te laten werken.”

Zorgbrede community

Voor beide generieke functies is een werkgroep die de eisen opstelt en een groep die de eisen vertaalt naar een passende architectuur. Gezien de strakke deadline, in 2025 moeten de oplossingen werkbaar en beschikbaar zijn, is er bewust gekozen voor kleine werkgroepen die veel werk verzetten. Zorgbrede input wordt gezocht via interviews en door tussenresultaten te delen binnen een community. Het programmateam implementatie generieke functies zoekt hier nog een goede digitale omgeving voor.