Nederland voorzitter Global Digital Health Partnership

Vanaf 1 januari 2024 is Nederland de voorzitter van de Global Digital Health Partnership (GDHP). Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie VWS, krijgt op 14 december het voorzitterschap overgedragen van de  Verenigde Staten (VS).

Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Office of the National Coordinator for Health IT in Washington DC. Het voorzitterschap geldt voor een periode van twee jaar. De afgelopen twee jaar was Nederland vicevoorzitter van de GDHP. Portugal neemt per 2024 de rol van vicevoorzitter over.

De GDHP is het informele samenwerkingsverband van nationale en territoriale autoriteiten (ministeries en agentschappen) op het gebied van digitale zorg. Naast 35 landen zijn ook de organisaties WHO, OESO en HealthAI aangesloten. De GDHP bevordert de internationale samenwerking door kennis en ‘best practices’ te delen en samen te werken aan instrumenten die het maken van effectief informatie- en digitale zorg beleid vergemakkelijken.

Meer informatie over de invulling van het voorzitterschap door Nederland volgt in het begin van 2024. Heb je een vraag over de GDHP? Neem dan contact op met Herko Coomans (Coördinator Internationale Digitale Zorg, Directie Informatiebeleid VWS) of bezoek de GDHP website.