Medicatieafspraken per 1 juli 2024 beschikbaar in PGO

Per 1 juli 2024 moeten alle huisartspraktijken de medicatieafspraak (in de praktijk ook wel medicatievoorschrift genoemd) vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt, wanneer deze daarom vraagt.

Deze regeling is onderdeel van de eerste verplichte gegevensuitwisseling onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dit besluit is vorige week in het Staatsblad gepubliceerd.

Verplicht elektronisch versturen recept

Eind oktober dit jaar werd in het Staatsblad gepubliceerd dat huisartsen per 1 januari 2024 recepten in ieder geval elektronisch (digitaal) versturen aan de terhandsteller (de apotheker of apotheekhoudende huisarts). Het versturen van het recept gebeurt in bijna alle gevallen al elektronisch. Per 1 juli 2024 komt hierbij de verplichting om de medicatieafspraak ook aan de patiënt via de PGO beschikbaar te stellen.

Huisartspraktijken zonder PGO-aansluiting

Ongeveer 3% van de huisartspraktijken heeft nog geen PGO-aansluiting. De ingangsdatum van 1 juli 2024 biedt deze huisartspraktijken tijd om de PGO-aansluiting alsnog te realiseren. Voor het realiseren van de PGO-aansluiting wordt gewerkt aan een plan ter ondersteuning van deze huisartspraktijken.