Internetconsultatie Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg gesloten

VWS werkt aan een wetsvoorstel om de beschikbaarheid van gegevens bij spoedeisende zorg te verbeteren: het Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg.

Het doel van het wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat medische gegevens voor zorgverleners gemakkelijker en sneller op te vragen zijn in spoedeisende situaties. Het wetsvoorstel regelt dat zorgaanbieders in principe verplicht worden bepaalde gegevens opvraagbaar te maken. Deze gegevens mogen alleen worden ingezien door bepaalde zorgverleners in geval van spoedeisende zorg.

Het wetsvoorstel is voor de zomer gepubliceerd voor internetconsultatie, zodat o.m. burgers, zorgverleners, zorgaanbieders en IT-leveranciers konden meedenken. De internetconsultatie is op 3 september jl. gesloten. Zo’n 35 burgers, zorgverleners, koepelorganisaties, IT-leveranciers en privacy-organisaties hebben op de internetconsultatie gereageerd. De openbare reacties zijn hier te lezen.

VWS zal de binnengekomen reacties doornemen en waar mogelijk verwerken in het conceptwetsvoorstel. Het wetsvoorstel zal daarna voor advies worden aangeboden aan de Raad van State en vervolgens worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt op dit moment door de Tweede Kamer niet als controversieel beschouwd.