ICT&Health over de invoering van de Wegiz

Op 18 april jl. werd de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem door de Eerste Kamer aangenomen. Toevallig organiseerde NEN die dag ook het webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’.

"Begin eerder dan je denkt dat je moet beginnen"

Het webinar gaf niet alleen een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wegiz, maar ging ook dieper in op het samenspel tussen wetgever, zorgveld en ICT-leveranciers. Een samenspel waarin de drie deelnemers aan dit onderwerp liever de overeenkomsten dan de verschillen benadrukken.

Meer over het webinar en wat daar besproken werd is te lezen in het artikel van ICT & Health van juli 2023.