VWS start pilot met wallet als alternatief voor UZI-pas

Het programmateam ‘Toekomstbestendig maken UZI-middelen’ start binnenkort een pilot waarin het gebruik van digitale wallets als inlogmiddel in een zorgsetting wordt beproefd. Bij deze oplossing krijgen de gebruikers, in dit geval zorgprofessionals in een ziekenhuis, zelf de controle over hun zorgidentiteit.

De focus hierbij ligt op het onderzoeken van de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van wallets. ‘Het is een kwalitatieve pilot die vooral de functionaliteit van een wallet binnen een zorginstelling onder de loep neemt. Zorgprofessionals worden gevraagd om onder andere op het NCPeH-NL, een applicatie waarmee zorgverleners online patiëntsamenvattingen kunnen opvragen van burgers uit andere EU-landen, in te loggen met de Yivi-wallet’, vertelt beleidsmedewerker Laurens Kielman.

Europese wallet biedt kansen

Vooruitlopend op de ontwikkeling en het beschikbaar komen van de Europese wallet wordt in deze tweede pilot van het VWS-programma ‘Toekomstbestendig maken UZI’ gebruik gemaakt van Yivi in plaats van de UZI-pas. In de eerste pilot werd DigiD als alternatieve inlogmiddel succesvol beproefd.

Binnen het zorgveld wordt er (al) geëxperimenteerd met de Yivi-wallet, waardoor het product niet onbekend is. Voor de uiteindelijke oplossing wordt aansluiting gezocht bij de (technische) standaarden die voortkomen uit de EU-wallet. Daarmee kunnen ook andere wallets dan Yivi worden ondersteund. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de vernieuwde eIDAS verordening.

Wat zijn de vraagstukken?

Vraagstukken die in deze pilot aan bod komen zijn onder andere: is het proces om de wallet te laden met de zorgidentiteit duidelijk en begrijpelijk voor de zorgprofessional? Is de geldigheidstermijn van de uitgegeven zorgidentiteit in de wallet in praktijk bruikbaar (of te kort)? Hoe merkt de gebruiker dat de geldigheid van de verkregen zorgidentiteit binnenkort verloopt en hoeveel hinder veroorzaakt dit in het zorgproces? Lukt het laden van de zorgidentiteit naar de 'wallet' op basis van een middel met betrouwbaarheidsniveau eIDAS Hoog? Sluit het gebruik van mobiele apparaten aan bij het zorgproces van de zorgaanbieder? Is een mobiele wallet een fijn inlogmiddel? Daarnaast is het cruciaal te weten welke vragen naar voren komen vanuit de deelnemers bij het gebruik van een wallet.

Op de pilots-pagina van het programma UZI-middelen vind je een drieluik met de gebruikerservaringen van de drie eerdere pilotdeelnemers of lees het uitgebreide artikel in de Juni editie van ICT & Health.