Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg binnenkort in internetconsultatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan een wetsvoorstel om de beschikbaarheid van gegevens bij spoedeisende zorg te verbeteren.

Op dit moment zijn belangrijke gegevens over de gezondheid van patiënten vaak niet beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de voorgeschiedenis van patiënten, de medicijnen die ze gebruiken of behandelgrenzen die ze hebben laten noteren bij bijvoorbeeld hun huisarts. Deze informatie kan van invloed zijn op de urgentie waarmee mensen behandeld worden, op de diagnose en behandeling. Daarom is het belangrijk dat deze gegevens beschikbaar zijn op bijvoorbeeld de huisartsenpost, de ambulance en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, zodat zorgverleners daar de beste zorg kunnen verlenen.

Een van de redenen waarom die gegevens niet beschikbaar zijn is dat de voorwaarden voor het uitwisselen van gegevens die nu in de wet zijn opgenomen moeilijk uitvoerbaar zijn. Daarom bereidt VWS een wetsvoorstel voor om de voorwaarden voor het uitwisselen van gegevens in geval van spoedeisende zorg aan te passen. Dat wetsvoorstel zal binnenkort (na akkoord van de minister) in internetconsultatie gaan. Dan kunnen alle burgers in Nederland hierover meedenken en meepraten. Dat is belangrijk omdat het wetsvoorstel gaat over hoe zorgverleners moeten omgaan met informatie uit het medisch dossier van patiënten.

Als het wetsvoorstel in internetconsultatie gaat zal het samen met de memorie van toelichting worden gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl. We voegen ook een aantal vragen toe waarop we graag een antwoord willen, zodat we dat kunnen meenemen bij het verder uitwerken van het wetsvoorstel. Houd dus komende weken de website in de gaten.