Zorg & ICT beurs - Talkshow Databeschikbaarheid: en hoe dan?

VWS houdt op 13 juni tijdens de Zorg & ICT beurs een talkshow Databeschikbaarheid: en hoe dan? Onder leiding van Sylvia Veereschild, specialist digitale gegevensuitwisseling gezondheidszorg, praten deskundigen over grote thema’s rond de zorg van morgen. De nationale visie en strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel, de Wegiz, EHDS, IZA en infrastructuur zijn de kernthema’s. Hoe hangen die samen, wat is ervoor nodig en wat betekent dit voor de zorgverlener, de ICT-leverancier en de patiënt?

U kunt op twee manieren meedoen aan de discussie: stuur een vraag of een stelling in om over te praten of geef u op voor de hot seat!

De hot seat is een open stoel aan de talkshowtafel waar u kunt zitten. U kunt daar uw vraag neerleggen of met de tafelgasten over uw stelling debatteren. De hot seat is een roulerende stoel. Dit betekent dat tijdens de sessie vier mensen beurtelings kunnen aanschuiven om mee te praten.

Doet u mee? Als u een stelling of vraag wilt indienden vult u eenvoudig dit formulier in. Hier kunt u ook aangeven of u zelf de vraag wilt toelichten aan tafel. De redactie selecteert op basis van de ontvangen formulieren welke vragen/stellingen worden meegenomen en wie aan tafel mogen schuiven.

De talkshow Databeschikbaarheid: en hoe dan? is op 13 juni van 13.45 tot 15.15 uur op de mainstage van de Zorg & ICT beurs.

VWS en partners Nictiz, VZVZ, MedMij, NEN en Zorginstituut Nederland hebben tijdens de zorg & ICT beurs een gezamenlijk paviljoen om u bij te praten over alles wat met gegevensuitwisseling te maken heeft. Ook zijn er meerdere kennissessies in de Zorg & ICT Academy en Health Tech Casestudies. Zie het programma om u in te schrijven voor een of meerdere sessies.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Michiel Ton