23 november Update Kickstart Medicatieoverdracht

Let op: dit agenda item heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zet in mijn agenda

In oktober 2022 startte het programma Medicatieoverdracht in twee regio’s (Friesland en Rijnmond) met een eerste implementatie van de informatiestandaard Medicatieproces 9 en de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ met een selectie van zorgaanbieders en softwareleveranciers. Dit noemen we de Kickstart Medicatieoverdracht.

Tijdens dit webinar zoomen we in op het verloop van de Kickstart:

  • Wat is er tot nu toe bereikt en geleerd?
  • Wat zijn de ervaringen van de penvoerders, de zorgaanbieders en de softwareleveranciers?
  • Hoe gaat het verder met de Kickstart?
  • Hoe gaat de Kickstart over in de landelijke opschaling?

Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen.