01 juni VIPPtival

Let op: dit agenda item heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Amersfoort

De Prodentfabriek
Oude Fabriekstraat 20
3812 NR Amersfoort

Zet in mijn agenda

Een stevige basis voor goede en veilige zorg! In 2023 loopt de VIPP 5-regeling af. Bijna tweehonderd MSZ-instellingen hebben de afgelopen tijd gewerkt aan gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen instellingen onderling. Hiermee hebben deze instellingen samen het fundament gelegd voor de landelijke gegevensuitwisseling.

Om samen stil te staan bij de gemaakte stappen in het VIPP 5-programma, successen te vieren én vooruit te kijken naar toekomstige ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling organiseert het VIPP 5-programmateam op donderdag 1 juni 2023 het VIPPtival. Een congres met interessante sprekers, inspirerende sessies, en natuurlijk de gelegenheid om elkaar uitgebreid te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. NFU-, NVZ- en ZKN-leden en genodigden zijn van harte welkom.