Begrippenlijst

Interoperabiliteit

Informatie wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Dat heet interoperabiliteit. 

Interoperabiliteit is de mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, systemen, partijen, organisaties of individuen om met elkaar samen te werken, te communiceren en informatie uit te wisselen.

Volwassenheidsscan (VHS)

Hoe zorg je ervoor dat een wet die in voorbereiding is, praktisch uitvoerbaar wordt – en meerwaarde krijgt? Bij de ontwikkeling van de Wegiz doen we dat door samen met het zorgveld op te trekken om het voor elkaar te krijgen dat bepaalde gegevensuitwisselingen een wettelijke verplichting worden. De volwassenheidsscan (VHS) is in die aanpak een belangrijke toetssteen. Het is een instrument dat helpt om de Wegiz te onderbouwen.

Met de VHS wordt duidelijk in hoeverre zorgaanbieders klaar zijn om een elektronische gegevensuitwisseling (GU) in te voeren in hun organisatie. De VHS geeft dus zicht op de ‘implementatiegereedheid’ van het zorgveld voor een bepaalde gegevensuitwisseling. De scan is zó ontworpen dat deze gebruikt kan worden voor alle gegevensuitwisselingen die op de Meerjarenagenda Wegiz staan of komen te staan.

Meer over de VHS lees je in Op weg naar de Wegiz | Wat u moet weten over de volwassenheidsscan (VHS).

Informatiestandaard

Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen.

Kwaliteitsstandaard

Een kwaliteitsstandaard is een richtlijn, module, norm, zorgstandaard of organisatiebeschrijving, die betrekking  heeft op (een deel van) een zorgproces, vastlegt wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen en in het register van Zorginstituut Nederland is opgenomen.