Pre-toets kwaliteitsstandaard Beeldbeschikbaarheid uitgevoerd

Voor de gegevensuitwisseling Beeldbeschikbaarheid is in het kader van de Wegiz een pre-toets uitgevoerd van de concept-kwaliteitsstandaard. Kwaliteitsstandaarden beschrijven wat goede zorg is. Zorginstituut Nederland toetst de criteria waaraan kwaliteitsstandaarden moeten voldoen.

De algemene bevinding na de pre-toets is dat er aan de inhoud van de kwaliteitsstandaard Beeldbeschikbaarheid weinig meer hoeft te worden gedaan. Zowel het indieningsformulier als de kwaliteitsstandaard zelf behoeven nog een aantal toevoegingen, zoals bijvoorbeeld een implementatieplan. De procesplaten die inzicht geven in de te doorlopen stappen en welke gegevens daarbij van belang zijn, worden nog aangevuld.

De indiener, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), en Zorginstituut Nederland gaan nu samen verder werken om de concept-kwaliteitsstandaard te voorzien van de laatste puntjes op de i.

Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van VWS bereidt de Wegiz voor. De wet vereist een kwaliteitsstandaard als basis voor de wettelijke verplichting, maar het programma maakt kwaliteitsstandaarden niet zelf. Dat doet het zorgveld. De gegevensuitwisseling Beeldbeschikbaarheid is een van de vier gegevensuitwisselingen die met voorrang zijn aangewezen om wettelijk te verplichten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Twiin

Tijdlijn

Marieke Zimmerman, directeur NVvR: “De concept-kwaliteitsstandaard is gebaseerd op de tijdlijn van beelden en verslagen, zoals die eerder is beschreven door de NVvR en door het programma Twiin als uitgangspunt is genomen.”

Het streven is om eind 2023 alle radiologen en behandelend medisch specialisten in Nederland zonder noemenswaardige vertraging in hun eigen werkomgeving (EPD/PACS) te laten beschikken over de volledige relevante beeld- en verslaghistorie. Per patiënt en in chronologische volgorde en opgebouwd in de vorm van een tijdlijn.

Toetsingskader 3.0

Het Toetsingskader 3.0 van Zorginstituut Nederland is aangepast zodat het onder andere aansluit op de eisen die de Wegiz stelt. Het toetsingskader is een van de instrumenten die het Zorginstituut inzet om de kwaliteitsverbetering van zorg te stimuleren. Het bevat de criteria waaraan kwaliteitsstandaarden moeten voldoen. De kwaliteitsstandaard van Beeldbeschikbaarheid heeft in de pre-toets acht criteria van het volledige toetsingskader doorlopen, inclusief de informatieparagraaf.

Gezamenlijk leerproces

Eva Marquarita, strategisch bestuursadviseur en programmanager bij het Zorginstituut: “De Wegiz en alles wat daarom heen georganiseerd is, is nieuw voor iedereen. Het is daarmee een gezamenlijk leerproces over hoe het werkt. Het toetsingskader vraagt nieuwe onderdelen aan het werkveld én laat toetsers op een nieuwe manier naar de kwaliteitsstandaarden kijken. In de pre-toets is de concept-kwaliteitsstandaard tegen het toetsingskader 3.0 aangehouden.”

Waardevolle informatie

Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Eva: “Indieners krijgen een indruk van op welke wijze hun kwaliteitsstandaard voldoet en ze ontvangen concrete verbetervoorstellen voor de definitieve indiening waar nodig. Het Zorginstituut heeft waardevolle informatie gekregen over hoe we het toetsingskader goed kunnen uitleggen, hoe we het nieuwe toetsproces effectief inrichten en hoe we complementaire kennis vanuit zorginhoud en informatievoorziening in kunnen zetten.”

Opname in register

Na de definitieve toets wordt de kwaliteitsstandaard naar verwachting opgenomen in het register van het Zorginstituut. Daarin kan iedereen in Nederland zien wat er wordt verstaan onder goede zorg. De verwachting is dat de kwaliteitsstandaard binnen enkele maanden gereed kan zijn voor definitieve indiening. Indiening vraagt de steun van zorgverleners, zorginstellingen, zorgverzekeraars en patiënten.

Samenwerkingsverband

Het is cruciaal dat zorginstellingen, zorgprofessionals, landelijke organisaties, ict-leveranciers en lopende programma’s zo goed mogelijk samenwerken. Door gegevensuitwisseling elektronisch te doen, in plaats van via informatiedragers zoals dvd’s of usb-sticks, kunnen zorgverleners beelden en verslagen sneller en makkelijker raadplegen en beschikbaar maken voor elkaar. De beelden en verslagen zijn dan direct beschikbaar voor zorgverleners van andere zorginstellingen op het moment dat deze noodzakelijk zijn.

Beeldbeschikbaarheid gaat over het beschikbaar maken of hebben van medische beelden en bijbehorende verslaglegging. Op dit moment lopen er al verschillende initiatieven in Nederland om medische beelden en verslagen snel en soepel digitaal uit te wisselen. Die krachten zijn gebundeld en gestroomlijnd in een samenwerkingsverband: de Coalitie Beeldbeschikbaarheid.