Samen Beeldbeschikbaarheid realiseren

In de medische wereld speelt beeldvormend onderzoek een steeds grotere rol. Patiënten en artsen krijgen steeds vaker te maken met diagnostiek waarbij beelden en bijbehorende verslagen een rol spelen. Regelmatig is het dan ook nodig om dit te delen met of op te vragen bij andere ziekenhuizen of zorginstellingen in belang van de verdere behandeling van de patiënt.

Bijvoorbeeld voor een multidisciplinair overleg of bij een acute casus waarbij de betrokken patient voorheen in een andere zorginstelling bekend is. Directe beschikbaarheid van benodigde informatie is dan essentieel voor verdere behandeling.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Bart Versteeg

Makkelijker werken met beelden en verslagen

Beeldbeschikbaarheid gaat over het beschikbaar maken (of hebben) van medische beelden en bijbehorende verslaglegging. Voor de verschillende specialismen binnen zorginstellingen, maar ook tussen zorginstelligen onderling, en tussen zorginstelling en patiënt. Natuurlijk altijd alleen als er een behandelrelatie is en de patient toestemming gegeven heeft voor het uitwisselen van gegevens. Door dat uitwisselen elektronisch te doen, in plaats van via informatiedragers zoals dvd’s of usb-sticks, kunnen zorgverleners beelden en verslagen sneller en makkelijker raadplegen en beschikbaar maken voor elkaar. De beelden en verslagen zijn dan immers direct beschikbaar voor zorgverleners van andere zorginstellingen op het moment dat deze noodzakelijk zijn.

Goede samenwerking is cruciaal

Het streven is om eind 2023 alle radiologen in Nederland zonder noemenswaardige vertraging in hun eigen werkomgeving (RIS/PACS) te laten beschikken over de volledige relevante beeld- en verslaghistorie. Per patiënt en in chronologische volgorde. Opgebouwd in de vorm van een tijdlijn. Om dat te bereiken is het cruciaal dat zorginstellingen, zorgprofessionals, landelijke organisaties, ict-leveranciers en lopende programma’s zo goed mogelijk samenwerken. Op dit moment lopen er al verschillende initiatieven in Nederland om medische beelden en verslagen snel en soepel digitaal uit te wisselen.

Coalitie Beeldbeschikbaarheid

Om de krachten van deze verschillende initiatieven te bundelen en te stroomlijnen is een samenwerkingsverband opgericht: de Coalitie Beeldbeschikbaarheid Nederland. Deelnemers zijn NEN, Nictiz, NvvR, Taskforce Samen Vooruit, Twiin, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS.

Op  deze pagina lees je meer over de gegevensuitwisseling Beeldbeschikbaarheid.