Hoe werkt het: de oplossingsrichting

Het wordt mogelijk voor zorgprofessionals om met erkende inlogmiddelen in te loggen en medische gegevens te raadplegen en uit te wisselen. Met deze middelen kunnen identificerende kenmerken uit het UZI-register opgehaald worden. Hoe werkt dat precies?

Stap 1: Kies je inlogmiddel

Log in met een erkend inlogmiddel, zoals bijvoorbeeld DigiD of een inlogmiddel van een private leverancier.

Stap 2: Haal je zorgidentiteit op

Als het inloggen is gelukt, wordt automatisch je zorgidentiteit opgehaald uit het UZI-register en doorgegeven aan de toepassing (bijvoorbeeld het Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) of het Elektronische Patiëntendossier (EPD) waar je toegang tot wilt.

Je zorgidentiteit bestaat uit de informatie uit het UZI-register. In dit register staat wie je bent, waar je werkt en wat je doet. De volgende nummers worden opgestuurd:

  • Wie ben je? (UZI-nummer)
  • Waar werk je? (URA-nummer van de organisatie waar je op dat moment bij inlogt)
  • Welke bevoegdheden heb je? (rolcode)

Afhankelijk van waar je inlogt kunnen hier autorisaties bij een zorgaanbieder aan zijn gekoppeld.

Na het inloggen word je identiteit opgehaald zoals bekend bij de overheid (identiteit op basis van het Burgerservicenummer) en omgezet naar jouw zorgidentiteit. Hierdoor blijft je privacy gewaarborgd.

Stap 3: Je bent ingelogd

Je hebt toegang tot de toepassing, bijvoorbeeld SBV-Z of het EPD. Nu kan je de gegevens controleren en je taak uitvoeren.

Voordelen nieuwe oplossingsrichting UZI

Door landelijke afspraken te maken over de uniforme zorgidentiteit vanuit het UZI-register is de onderlinge gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders beter te regelen. Er komt meer keuzevrijheid voor een inlogmiddel dat goed in het zorgproces past. Dat kan een pas zijn, mobiele telefoon, tablet of token. Dit geeft meer mogelijkheden in het opvragen van patiëntgegevens. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de acute en ambulante zorg.

Door de mogelijkheid van een snelle aanpassing in het UZI-register ontstaat er meer flexibiliteit bij verandering van beroep of werkgever(s), omdat niet elke keer een nieuwe pas moet worden aangevraagd. Daarnaast wordt het mogelijk om als zorgprofessional meerdere organisaties te koppelen aan je UZI-nummer.

Aansluiting op de technische omgeving

Het document proof-of-concept ‘Toekomstbestendig UZI’ (PoC) behandelt het aansluiten van zorgaanbieders op de technische omgeving. De huidige PoC omgeving biedt functionaliteit voor de identificatie en authenticatie van zorgprofessionals. Bepaalde implementatie keuzes kunnen gedurende de PoC-fase nog veranderen.

Graag horen we jouw reactie op dit document. Deze mag je mailen aan info-uzi@minvws.nl.